ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Ένα νέο μοναδικό και εξειδικευμένο πρόγραμμα ασφάλισης, που απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να ασφαλίσουν το σκυλάκι που τους κρατάει συ-ντροφιά.
 
Στο πρόγραμμα «Ο Πιο Πιστός Φίλος», γίνονται δεκτά όλα τα σκυλάκια συντροφιάς, ανεξαρτή-τως ράτσας, ηλικίας από 3 μηνών μέχρι 6 ετών, με δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης και πέραν του ορίου των 6 ετών.
Ασφαλιστικές Καλύψεις – Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια
Ασφάλιστρα- Εκπτώσεις
Ασφάλιστρα από €50 και παροχή εκπτώσεων μέχρι και 20% σε περίπτωση ασφάλισης περισσό-τερων από δύο σκυλάκια συντροφιάς.
Θάνατος από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός λόγω ατυχήματος
Έως €1.000
Θάνατος από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός λόγω ασθένειας
Έως €1.000
Δαπάνη για θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, προς αποκατάσταση της υγείας του σκύλου, ετησίως
Έως €500
Έξοδα νοσηλείας για αποθεραπεία από ασθένεια ή ατύχημα, ετησίως
Έως €500
Αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του σκύλου έναντι τρίτων, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από το σκύλο σε τρίτα πρόσωπα, ετησίως
Έως €1.500

Βρείτε μας στα Social Media

Επικοινωνήστε μαζί μας

Που βρισκόμαστε