Ασφάλεια Τουριστικού Λεωφορείου από 617,14 το εξάμηνο

Το πακέτο ασφάλισης λεωφορείων Bus Line, καλύπτει μόνο τουριστικά λεωφορεία δημοσίας
χρήσεως και περιλαμβάνει τις κάτωθι καλύψεις:

  • Σωματικές Βλάβες έως € 1.000.000.- ανά θύμα / ατύχημαTourbus Single Decker SHD45 Nightliner Aussenansicht 03
  • Υλικές Ζημιές έως € 1.000.000.- ανά ατύχημα
  • Αστική Ευθύνη (υλικές ζημιές) κατά τη μεταφορά έως € 10.000.-
  • Αστική Ευθύνη (υλικές ζημιές) εντός φυλασσομένων χώρων έως € 10.000.-
  • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού και Πρωτοβάθμια Φροντίδα € 15.000.-
  • Νομικές Συμβουλές
  • Φροντίδα Ατυχήματος
  • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στα Social Media